Hufr's FAQ

All your questions, answered

Dành cho người tìm việc:

Không, dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí cho tất cả ứng viên.

Chúng tôi chỉ đặc biệt chuyên về ngành nhà hàng - khách sạn, nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu sự nghiệp của bạn. Tất nhiên, bạn sẽ phải bắt đầu ở những vị trí cấp thấp hơn. Hãy gửi cho chúng tôi CV của bạn và chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về lựa chọn nghề nghiệp mà bạn chọn.

Chúng tôi luôn có sẵn các vị trí mới và nếu hồ sơ của bạn gây thú vị đối với một trong những khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ về thông tin hồ sơ của bạn. Vì thế hãy hoàn thành hồ sơ online của bạn và gửi cho chúng tôi CV, cơ hội sẽ đến!

Chúng tôi không gọi cho tất cả các ứng viên, kiểm tra tất cả hộp thư đến email của bạn, bạn sẽ tìm thấy một tin nhắn từ chúng tôi.

Nó phụ thuộc vào kỹ năng và trình độ của bạn, đôi khi chúng tôi có thể lên lịch phỏng vấn trong ngày hôm sau, và đôi khi có thể lâu hơn một chút.

Mục tiêu của chúng tôi là tìm sự cân bằng tốt nhất giữa trình độ của bạn và mức lương được cung cấp cho vị trí này, chúng tôi quan tâm đến sự hài lòng của ứng viên và chúng tôi biết mức lương rất quan trọng.

Các vòng phỏng vấn sẽ có tối thiểu là 2, đôi khi khách hàng của chúng tôi cần lên lịch cho một vòng phỏng vấn khác để chọn lọc ra sự lựa chọn tốt nhất của họ.

Dành cho Khách hàng:

  • Bạn sẽ ký thỏa thuận dịch vụ và gửi cho chúng tôi bảng mô tả công việc.
  • Chúng tôi sẽ chọn ứng viên và tiến hành các cuộc phỏng vấn đầu tiên. Khi chúng tôi tìm thấy một ứng viên đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hồ sơ của ứng viên đó.
  • Nếu bạn quan tâm về ứng viên đó, chúng tôi sẽ sắp xếp cuộc phỏng vấn giữa bạn và ứng viên ấy.
  • Khi bạn muốn thuê ứng viên đó, chúng tôi sẽ sắp xếp tổ chức tất cả những chi tiết cần thiết.

Chúng tôi thường gửi cho bạn một hóa đơn hai tuần sau khi ứng viên được thuê làm việc.

Chúng tôi tuyển tất cả mọi vị trí trong ngành Nhà hàng - Khách sạn.

Để bắt đầu tuyển dụng với Hufr, bạn cần ký thỏa thuận tìm kiếm ứng viên với chúng tôi và gửi cho chúng tôi các bảng mô tả công việc. Hãy liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Có, tất cả các ứng viên của chúng tôi được đảm bảo vượt qua thời gian thử việc hoặc nếu ứng viên không vượt qua thời gian thử việc, chúng tôi sẽ gửi thay thế 1 ứng viên khác miễn phí trong một lần duy nhất.

Bạn chỉ thanh toán tiền sau khi bạn thuê ứng viên vào làm việc. Không có rủi ro nào khác trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Không, bạn chỉ trả tiền cho các dịch vụ của chúng tôi nếu chúng tôi tìm được ứng viên cho bạn mà thôi.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về phí dịch vụ của chúng tôi cho việc tuyển dụng hơn 10 nhân viên.

Nếu bạn không hài lòng với ứng viên đã thuê, chúng tôi có thể tìm người thay thế cho bạn nếu ứng viên bị sa thải đó vẫn còn trong thời gian thử việc. Chúng tôi sẽ thay thế cho bạn một lần duy nhất và miễn phí.

Chúng tôi không công bố thông tin khách hàng trên trang web của chúng tôi, nhưng vị trí sẽ được công khai trên trang nhất của chúng tôi.