Nhân viên Bếp

Đã đăng vào : 25/05/2023

Thu nhập : Up to 9000000 VND

Một khi bạn đăng ký và ứng tuyển, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Mọi ứng viên đăng ký sẽ nhận được phản hồi và hướng dẫn cá nhân trong suốt quá trình tuyển dụng.

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân viên Bếp năng động, có tổ chức để gia nhập nhóm của chúng tôi. Nhân viên bếp sẽ chịu trách nhiệm giám sát nguyên liệu và hỗ trợ chế biến món ăn. Đảm bảo nhà bếp và các khu vực kho luôn sạch sẽ.

Trách nhiệm:

  • Đảm bảo tất cả thực phẩm được chế biến phù hợp với công thức và tiêu chuẩn của nhà bếp.
  • Đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh trong bếp.
  • Đảm bảo số lượng, chất lượng và mọi thứ sẵn sàng cho ca trực.

Yêu cầu công việc

  • Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực F&B.
  • Giám sát tất cả nguyên vật liệu và thiết bị bếp.
  • Làm việc tốt dưới áp lực.
  • Linh hoạt và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Phúc lợi

  • Lương từ 6 triệu đến 10 triệu
  • Tiền boa và phí dịch vụ
  • Các lợi ích khác sẽ được thảo luận

Một khi bạn đăng ký và ứng tuyển, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Mọi ứng viên đăng ký sẽ nhận được phản hồi và hướng dẫn cá nhân trong suốt quá trình tuyển dụng.