Brio Mate

Bếp trưởng bộ phận

Đã đăng vào : 04/04/2023

Thu nhập : Up to 17000000 VND

Một khi bạn đăng ký và ứng tuyển, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Mọi ứng viên đăng ký sẽ nhận được phản hồi và hướng dẫn cá nhân trong suốt quá trình tuyển dụng.

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chef de Partie làm việc chăm chỉ để tham gia vào nhóm của chúng tôi.

Nhiệm vụ:

 • Đảm bảo tuân thủ một cách nhất quán tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cao nhất theo hướng dẫn của đầu bếp chính
 • Đảm bảo làm việc hoạt động đúng thời gian để đáp ứng yêu cầu của đầu bếp chính
 • Đảm bảo duy trì tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm cao nhất
 • Hướng dẫn nhân viên mới khi cần thiết
 • Báo cáo bất kỳ vấn đề nảy sinh nào cho đầu bếp chính hoặc phó đầu bếp
 • Quản lý hàng tồn kho và xung quanh khu vực
 • Giữ thái độ tích cực và chuyên nghiệp với đồng nghiệp.

Yêu cầu công việc

 • Bằng Trung Cấp Ẩm Thực;
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm;
 • Khả năng làm việc dưới áp lực;
 • Khả năng làm việc linh hoạt thời gian.

Phúc lợi

Theo luật lao động Việt Nam

Một khi bạn đăng ký và ứng tuyển, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành xử lý đơn ứng tuyển của bạn. Mọi ứng viên đăng ký sẽ nhận được phản hồi và hướng dẫn cá nhân trong suốt quá trình tuyển dụng.

Brio Mate